Môi trường làm việc
tại Lê Quân Mobile

Chính sách Nhân sự được xây dựng với mục đích đưa nguồn nhân lực trở thành một ưu thế cạnh tranh của Công ty, được thể hiện đồng bộ từ chính sách tuyển dụng, đào tạo – phát triển, lương – thưởng – phúc lợi, các chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc và phát triển văn hóa doanh nghiệp để giữ người giỏi, thu hút nhân tài, tạo điều kiện cho tất cả cán bộ nhân viên được làm việc tốt nhất, được phát triển nghề nghiệp và gắn bó lâu dài với Công ty.

Văn hóa
doanh nghiệp

Mỗi vị trí, chức danh công việc thuộc các ngành nghề tuyển dụng phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của công ty đều có tiêu chí, tiêu chuẩn tuyển dụng riêng và được thực hiện theo đúng Quy trình tuyển dụng của công ty.

Cơ hội thăng tiến

Mỗi vị trí, chức danh công việc thuộc các ngành nghề tuyển dụng phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của công ty đều có tiêu chí, tiêu chuẩn tuyển dụng riêng và được thực hiện theo đúng Quy trình tuyển dụng của công ty.

Chính sách nhân sự

Mỗi vị trí, chức danh công việc thuộc các ngành nghề tuyển dụng phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của công ty đều có tiêu chí, tiêu chuẩn tuyển dụng riêng và được thực hiện theo đúng Quy trình tuyển dụng của công ty.

Quy chuẩn
tuyển dụng

Mỗi vị trí, chức danh công việc thuộc các ngành nghề tuyển dụng phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của công ty đều có tiêu chí, tiêu chuẩn tuyển dụng riêng và được thực hiện theo đúng Quy trình tuyển dụng của công ty.

Danh sách tuyển dụng

STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG ĐĂNG TUYỂN SỐ LƯỢNG Giới tính NGÀY HẾT HẠN
01 Chuyên viên phân tích đầu tư HẾT HẠN 2 Nam, Nữ 01/12/2022
02 Giám đốc công nghệ thông tin HẾT HẠN 1 Nam, Nữ 14/05/2021
03 Chuyên viên kinh doanh (Giới tính: Nam) HẾT HẠN 6 Nam 09/09/2021
04 Giám đốc pháp lý doanh nghiệp HẾT HẠN 4 Nam, Nữ 10/12/2021
05 Tuyển dụng nhân viên kinh doanh HẾT HẠN 5 Nam, Nữ 10/12/2021
0979227227
So sánh
Tài khoản
Giỏ hàng(0)

Sản phẩm xem gần nhất

Không có sản phẩm

Hoặc nhập tên để tìm kiếm