Mua trả góp: Samsung S10 Plus 8/512GB Like New (KR)

Giá bán: 5,790,000₫

Chọn phương thức trả góp

Giá máy gốc 5,790,000₫
Tiền trả trước
2,895,000₫ (50%)
Số tiền trả mỗi tháng 495,224₫
Tổng tiền phải trả 6,361,571₫
Chênh lệch với mua trả thẳng 571,571₫
Quay lại
  • Trả trước (%): 2,895,000₫ (50%) Góp mỗi tháng (trong tháng): 495,224₫ TỔNG TIỀN: 6,361,571₫
0979227227
So sánh
Tài khoản
Giỏ hàng(0)

Sản phẩm xem gần nhất

Không có sản phẩm

Hoặc nhập tên để tìm kiếm