iPhone X chiến thắng ngọt ngào tại “sân nhà” của Samsung. Ba phút mở bán, hết hàng Lê Quân Mobile

0979.227.227

iPhone X chiến thắng ngọt ngào tại “sân nhà” của Samsung. Ba phút mở bán, hết hàng